صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۵۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۹,۹۰۳,۴۳۹,۵۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۴۸,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۰,۸۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۰,۸۶۵
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱,۴۴۸,۲۰۵ ۱۱,۳۰۰,۸۶۵ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۲۹,۹۰۳,۴۳۹,۵۹۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۱,۴۶۰,۷۱۸ ۱۱,۳۱۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۰۷۸,۷۹۴,۴۷۹
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۱,۵۰۴,۷۷۵ ۱۱,۳۵۹,۵۲۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۵۷۷,۶۹۱,۲۷۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱,۵۰۵,۰۴۲ ۱۱,۳۵۹,۷۸۸ ۰ ۸ ۵۶,۹۲۶ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۹۵ ۱۳۰,۵۸۰,۷۵۸,۲۵۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱,۵۰۵,۳۰۹ ۱۱,۳۵۹,۹۵۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۳۰,۴۹۱,۷۸۸,۵۷۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۱,۳۳۵,۹۷۱ ۱۱,۱۹۳,۰۴۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۵۷۴,۴۹۵,۳۱۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۱,۲۹۳,۳۵۶ ۱۱,۱۵۱,۰۴۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۰۹۲,۰۳۵,۴۵۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۱,۲۹۳,۶۰۷ ۱۱,۱۵۱,۲۹۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۰۹۴,۹۱۰,۴۲۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۱,۲۹۵,۷۷۲ ۱۱,۱۵۳,۱۵۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۸,۱۱۶,۲۶۳,۲۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۱,۲۳۱,۷۴۴ ۱۱,۰۹۳,۰۸۸ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۲۶,۳۰۶,۰۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۱,۲۳۲,۱۵۷ ۱۱,۰۹۳,۵۰۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۳۱,۰۴۷,۴۲۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۱,۲۳۲,۵۷۰ ۱۱,۰۹۳,۹۱۴ ۰ ۸۳۸ ۵۶,۹۱۸ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۱,۴۸۷ ۱۲۷,۴۳۵,۷۹۲,۸۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۱,۰۸۶,۹۳۶ ۱۰,۹۳۸,۵۵۴ ۷۸,۳۹۵ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۶,۴۸۴,۶۵۷,۸۹۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۱,۱۶۷,۷۶۴ ۱۱,۰۱۸,۶۵۸ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۷,۳۳۷,۶۸۸,۳۱۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۱,۰۴۷,۹۱۴ ۱۰,۹۰۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۹ ۴۶,۴۳۱ ۱۰,۶۴۹ ۱۱۶,۱۴۴,۱۹۷,۶۱۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰,۹۴۱,۸۱۶ ۱۰,۸۰۳,۹۶۳ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۲۲ ۱۰,۶۵۸ ۱۱۵,۱۴۸,۶۳۸,۷۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۰,۸۵۷,۷۲۵ ۱۰,۷۲۰,۹۱۹ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۲۲ ۱۰,۶۵۸ ۱۱۴,۲۶۳,۵۵۱,۸۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۰,۸۵۸,۰۸۱ ۱۰,۷۲۱,۲۷۴ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۲۲ ۱۰,۶۵۸ ۱۱۴,۲۶۷,۳۴۲,۱۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۰,۸۵۸,۴۳۷ ۱۰,۷۲۱,۶۳۰ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۲۲ ۱۰,۶۵۸ ۱۱۴,۲۷۱,۱۳۷,۷۶۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۰,۷۵۸,۱۹۰ ۱۰,۶۲۲,۸۳۸ ۰ ۰ ۵۶,۰۸۰ ۰ ۴۶,۴۲۲ ۱۰,۶۵۸ ۱۱۳,۲۱۸,۲۰۶,۹۸۶