صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱۵,۹۲۰ ۸۵.۱۸ % ۷,۸۶۲ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۲ % ۵,۲۰۳ ۲.۷۸ % ۴۹,۹۳۰ ۳۶.۶۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۱۳,۷۵۳ ۸۵.۳۵ % ۷,۸۸۰ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۴ % ۴,۵۲۲ ۳.۴۵ % ۴۷,۶۸۳ ۳۵.۷۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۳ % ۷,۸۵۴ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۵۱۴ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۴ % ۷,۸۵۳ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۵۰۶ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۵.۴۴ % ۷,۸۵۲ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۲ % ۴,۴۹۹ ۳.۴۴ % ۴۸,۱۴۰ ۳۵.۹۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۱۲,۳۵۲ ۸۵.۲۳ % ۷,۸۵۲ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۴ % ۴,۴۹۱ ۳.۴۸ % ۴۷,۴۶۹ ۳۶.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۱۱,۸۶۶ ۸۵.۲۶ % ۷,۸۵۱ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۵ ۵.۳۴ % ۴,۴۸۳ ۳.۵ % ۴۶,۷۶۴ ۳۵.۶۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۱۱,۸۶۶ ۸۵.۲۷ % ۷,۸۵۰ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۵ ۵.۳۴ % ۴,۴۷۵ ۳.۴۹ % ۴۶,۷۶۴ ۳۵.۶۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۱۱,۸۸۲ ۸۳.۴۱ % ۱۰,۱۳۰ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۲۳ % ۵,۱۰۹ ۲.۸ % ۴۶,۳۳۰ ۳۴.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۰۸,۶۵۹ ۸۳.۲۵ % ۱۱,۰۰۸ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۳۷ % ۳,۸۴۰ ۳.۰۳ % ۴۳,۴۲۰ ۳۳.۲۷ %