صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۳) (۰.۱۶) (۳۸.۸۸) (۴۳.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۳۸) ۰.۰۱ (۷۵.۲۷) ۲.۰۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۹ ۱.۶۷ ۲۲,۰۹۹.۹۵ ۴۲,۱۵۴.۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۸ ۲۹۴.۴۱ ۴۶۸.۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۲ (۵.۹) ۱۲۵.۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۰۶ ۶۱۷.۷۹ ۲۲.۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱.۴۲ (۰.۱۴) ۱۷,۱۰۲.۰۹ (۳۹.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۳) (۰.۴۶) (۹۳.۰۳) (۸۱.۵۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۳ ۰.۴۶ ۴,۰۷۴.۴۴ ۴۲۸.۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۹۵ ۰.۴۲ ۳,۰۵۱.۷۵ ۳۶۶.۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۷۷ ۰ ۱,۵۷۱.۶۴ ۱.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۳ ۰.۶۱ ۲,۸۳۳.۵۵ ۸۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۶۸ ۰ ۱,۰۸۵.۴۲ ۰