صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۲.۴) (۱.۵۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۱۶) ۰.۷ (۴۳.۵۱) ۱,۱۶۵.۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۸۵ ۲.۷۶ ۸۰,۲۸۳.۲۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۹۷) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۵۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۲۵) (۰.۳۷) (۹۹) (۷۴.۱۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۶۷) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۵۱ ۰.۴۳ ۵۴۱.۹۳ ۳۸۲.۸۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴.۰۵ ۲.۲۶ ۱.۹۵E+۰۸ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۳۱ ۴.۳۲ ۱.۴۶E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۱۴ (۰.۲۷) ۶۸.۲۹ (۶۲.۷۳)